Навчання

 

Термін навчання на підготовчих курсах — 7 місяців (з жовтня по травень).

Форми навчання: вечірня (середа, четвер), денна (у суботу). У календарному плані включений розклад занять для суботніх та вечірніх груп на період осінніх та весняних шкільних канікул.

Зарахування слухачів підготовчих курсів здійснюється на підставі поданої слухачем заяви.

Для зарахування на підготовчі курси потрібно:

  1. Зареєструватися на сайті курсів заповнивши реєстраційну анкету
  2. Пройти тестування з обраних слухачем предметів для визначення рівня залишкових знань (тестування проводиться на першому занятті для того, щоб визначити у яку групу скеровується слухач). На англійську мову буде проводитись, крім тестування, усна співбесіда для кращого визначення рівня мови слухача курсів. Слухач зараховується у випадку успішного проходження тестування і співбесіди.
  3. Укласти Договір з університетом.
  4. Заявник повинен подати 1 фотографію слухача курсів розміром 3×4
  5. Оплатити вартість навчання

Навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального процесу, на рівні затверджених навчальних планів та навчальних робочих програм.

У програмі навчання: поглиблення рівня знань предметів загальноосвітньої школи для школярів 11 класу та підготовка до ЗНО з наступних дисциплін: англійська мова, українська мова, українська література, історія України, біологія.

Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених Вченою радою Університету відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти та діючих програм ЗОШ.

Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечують викладачі, які входять до професорсько-викладацького складу Університету. Також залучаються викладачі вищої категорії загальноосвітніх шкіл та Центру зовнішнього незалежного оцінювання з погодинною оплатою праці. У навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, комп’ютерний клас та інші технічні засоби навчання.

Слухачі підготовчих курсів забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою, роздатковим матеріалом з кожної лекції обраних слухачем предметів.

Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання проходять підсумкову атестацію з навчальних дисциплін згідно із Положенням про підсумкову атестацію слухачів (випускників) Підготовчих курсів, затвердженого Ректором.

Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах слухачеві видається сертифікат встановленого зразка, у якому зазначаються результати підсумкової атестації з предметів.

Заняття проводяться за адресою: м. Львів вул. Хуторівка, 35а (субота), на базі ВНЗ «Український католицький університет», згідно затвердженого розкладу занять,  а також на вулиці Козельницька 2а (середа та четвер в Центрі Шептицького)

 

Також під час курсів слухачі ознайомлюються з Правилами вступу до вищих навчальних закладів України, Правилами внутрішнього розпорядку ВНЗ «Український католицький університет», Правилами техніки безпеки та поведінки в навчальному приміщенні, нормативно-правовими документами Університету, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Українського центру оцінювання якості освіти, що пов’язані з особливостями навчального процесу, підготовкою до вступу у ВНЗ та до зовнішнього незалежного оцінювання (інформація розміщується на сайті курсів http://kursy.ucu.edu.ua/, на сайті Університету www.vstup.ucu.edu.ua та інформаційних стендах Університету.

Адреса курсів: 79011, м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17. Навчання слухачів відбувається в корпусі філософсько-богословського факультету за адресою: вул. Хуторівка, 35а.

Довідки  за телефоном (032) 240-99-44 (внут.123) або 068 708 10 84.

E-mail: [email protected]