Навчання

Організація навчального процесу на підготовчих курсах

Презентація курсів та тест на визначення рівня відбудеться 01.10.2016 об 11.00 за адресою : Хуторівка,35а ( філософсько-богословський факультет УКУ )  216 аудиторія.

Термін навчання на підготовчих курсах — 7 місяців (з жовтня по травень).

Кількість слухачів у навчальних групах — 25 осіб, предмет «Англійська мова» — 15 осіб.

Форми навчання: вечірня (понеділок,  середа, четвер), денна (у суботу). У календарному плані включений розклад занять для суботніх та вечірніх груп на період осінніх та весняних шкільних канікул.

Зарахування слухачів підготовчих курсів здійснюється на підставі поданої слухачем заяви.

Для зарахування на підготовчі курси потрібно:

  1. Заповнити реєстраційну анкету
  2. Пройти тестування з обраних слухачем предметів для визначення рівня залишкових знань (тестування проводиться на першому занятті для того, щоб визначити у яку групу скеровується слухач)
  3. Укласти Договір з університетом.
  4. Заявник повинен подати 1 фотографію слухача курсів розміром 3×4
  5. Оплатити вартість навчання

Навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального процесу, на рівні затверджених навчальних планів та навчальних робочих програм.

У програмі навчання: поглиблення рівня знань предметів загальноосвітньої школи для школярів 11 класу та підготовка до ЗНО з наступних дисциплін: англійська мова, українська мова, українська література, історія України, біологія.

Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених Вченою радою Університету відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти та діючих програм ЗОШ.

Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечують викладачі, які входять до професорсько-викладацького складу Університету. Також залучаються викладачі вищої категорії загальноосвітніх шкіл та Центру зовнішнього незалежного оцінювання з погодинною оплатою праці. У навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, комп’ютерний клас та інші технічні засоби навчання.

Навчальна робоча програма передбачає таку кількість практичних годин із навчальних дисциплін для учнів 11 класу: українська мова — 60, українська література — 60, англійська мова — 120, історія України — 60,  біологія — 120.

Слухачі підготовчих курсів забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою, роздатковим матеріалом з кожної лекції обраних слухачем предметів.

Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання проходять підсумкову атестацію з навчальних дисциплін згідно із Положенням про підсумкову атестацію слухачів (випускників) Підготовчих курсів, затвердженого Ректором.

Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах слухачеві видається сертифікат встановленого зразка, у якому зазначаються результати підсумкової атестації з предметів. Сертифікат дає 15% знижку в оплаті за навчання за 1-ий курс бакалаврської програми (не залежно від обраної спеціальності) для слухачів курсів, які вступають у ВНЗ «Український католицький університет». Сертифікат дійсний тільки при вступі до УКУ.

Заняття проводяться за адресою: м. Львів вул. Хуторівка, 35а, на базі ВНЗ «Український католицький університет», згідно затвердженого розкладу занять.

Профорієнтаційна та виховна робота

Слухачі ознайомлюються з Правилами вступу до вищих навчальних закладів України, Правилами внутрішнього розпорядку ВНЗ «Український католицький університет», Правилами техніки безпеки та поведінки в навчальному приміщенні, нормативно-правовими документами Університету, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Українського центру оцінювання якості освіти, що пов’язані з особливостями навчального процесу, підготовкою до вступу у ВНЗ та до зовнішнього незалежного оцінювання (інформація розміщується на сайті курсів http://kursy.ucu.edu.ua/, на сайті Університету www.vstup.ucu.edu.ua та інформаційних стендах Університету.

Протягом навчального року слухачам пропонуються: 2 екскурсійні поїздки по історичних місцях Львівщини, участь у реколекціях та різноманітних заходах УКУ, відвідування «Дня відкритих дверей» в університеті.

Адреса курсів: 79011, м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17. Навчання слухачів відбувається в корпусі філософсько-богословського факультету за адресою: вул. Хуторівка, 35а.

Ліцензія Головного управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації АВ №614775 від 02 березня 2012 року.

Довідки  за телефоном (032) 240-99-44 (внут.123) або 068 708 10 84.

E-mail: [email protected]