Березень 2, 2015 admin

Українська мова та література

Якісно готуємо до ЗНО з предмету українська мова та література

Підготовка до ЗНО з української мови та літературиПідготовка до ЗНО з української мови та української літератури в університеті здійснюється протягом кількох років. Методика викладання дозволяє покращити рівень знань слухачів на кілька позицій за умови, що слухачі виконують всі домашні завдання та є активними слухачами на курсах. Викладачі курсів мають ґрунтовну професійну підготовку та практичний досвід.

Викладання предмету здійснюється у відповідності до вимог програми ЗНО 2013, затвердженої МОНмолодьспорту.

На першому занятті слухачі проходять тестування для визначенні рівня знань, після цього відбувається поділ на групи.

Слухачі курсів забезпечуються роздатковим матеріалом з кожної прослуханої теми.

Для визначення рівня засвоєння матеріалу регулярно проводиться тестовий контроль.

Усі випускники курсів після завершення навчання проходять тест на зразок ЗНО і отримують сертифікат, який засвідчує їхній результат.
Українська мова — підготовка до ЗНО

Підготовка до ЗНО з української мови включає такі розділи:

Фонетика, графіка
Лексикологія, фразеологія
Будова слова, словотвір
Морфологія
Синтаксис
Орфоепія, орфографія
Розвиток мовлення

Українська література — підготовка до ЗНО

Підготовка до ЗНО з української літератури включає такі розділи:

Усна народна творчість
Давня українська література
Література кінця XVIII-початку XX ст.
Література XX ст.

Характеристика тесту

Тест ЗНО з предмету «українська мова та література» складається із завдань трьох типів:

Завдання із вибором однієї правильної відповіді.
Завдання на встановлення відповідності.
Завдання із розгорнутою відповіддю.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати — 107.
Кількість завдань — 61.
Час, відведений для написання тесту — 180 хв.

Характеристика тесту з української мови та літератури (детальна інформація).
Поради щодо написання власного висловлення (детальна інформація у форматі PDF)
Зразки формулювання теми власного висловлення (детальна інформація у форматі PDF)

Поради для вступника

Перегляньте приклади завдань з тестів попередніх років
Після проходження певної теми, зробіть декілька вправ на закріплення матеріалу
Особливу увагу приділіть виняткам з правил (саме на них найчастіше ловлять випускників)
У творі намагайтесь логічно і лаконічно викласти думку
Вдале використання прикладу із літератури дозволить Вам заробити додатково 2 бали
Особливо цінується цитування на пам’ять фрагменти віршів, які передбачені навчальною програмою
Перечитайте всі необхідні твори, принаймні у скороченому вигляді
Не забувайте про висновки у творі (ще 2 бали до загальної суми не завадить)
Спробуйте кілька разів пройти online тестування.
Навчіться вдало розподілити час (для написання тесту та твору). Для кожного вступника цей розподіл визначається індивідуально (одним легше писати твори, іншим відповідати на тестові завдання).
Будьте уважними.

 

Запорукою відмінного результату є Ваша кропітка праця.
Вдалої підготовки і гарного результату!