Березень 2, 2015 admin

Історія

Підготовка до ЗНО з Історії України

 

Тест з історії України складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 2. Завдання на встановлення відповідності (№43-48). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№49-51). До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№52-55). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

Кількість завдань — 55.
Час, відведений для написання тесту — 135 хв.

Програма ЗНО з історії включає такі основні розділи:

 1. Стародавня історія України.
 2. Виникнення та розквіт Київської Русі.
 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава.
 4. Політичний устрій, соціально-економічний розвиток Русі та Галицько-Волинської держави IX-XIV ст.
 5. Українські землі у складі великого князівства Литовського та інших держав
  (д.п. 14 ст. — п.п. 16 ст.)
 6. Українські землі в другій половині в XVI ст.
 7. Українські землі в першій половині XVII ст.
 8. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
 9. Українські землі наприкінці 50-х у 80-ті роки XVII ст.
 10. Українські землі наприкінці XVII ст. — в першій половині XVIIІ ст.
 11. Українські землі в другій половині XVIIІ ст.
 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII ст. — у першій половині ХІХ ст.
 13. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII ст. — у першій половині ХІХ ст.
 14. Культура України кінця XVIIІ — першої половини ХІХ ст.
 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорськох) імперії у другій половині ХІХ ст.
 17. Культура України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
 20. Україна в Першій світовій війні.
 21. Українська революція.
 22. Український державотворчий процес (1918-1920 рр.).
 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.).
 24. Україна в 1929-1938 рр.
 25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)
 26. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.).
 27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х рр.
 28. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства
  (1953-1964 рр.).
 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.).
 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.
 31. Україна в умовах незалежності.

До програми ЗНО з історії додається:

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами (додаток у форматі PDF).
Портрети історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України (кін. XVIII-XXI ст.) (додаток у форматі doc ).
Характеристика тесту з історії України (додаток у форматі PDF).

Поради вступникові у підготовці до історії України:

 • ознайомтеся з програмою ЗНО з історії України та додатками до програми.
 • перегляньте приклади завдань з тестів попередніх років
 • тренуйтеся складати тести самостійно
 • регулярно повторюйте вже вивчений матеріал
 • конспектуйте вивчений матеріал короткими тезами. Записуйте лише те, що вивчили, а не переписуйте цитати з книги.
 • короткий конспект зі складної для Вас теми (наприклад, перелік дат з історії) причепить магнітом на холодильник. Це дозволить Вам додатково повторити матеріал, перебуваючи на кухні.
 • зробіть невеликий конспект з датами і коротким описом кожної з них: пов’яжіть ці дати з подіями та постатями.
 • зверніть увагу на назви історичних документів.
 • при вивченні теми намагайтеся зрозуміти логіку процесів — це дозволить Вам під час складання тестів обминути “хитрі” запитання.
 • вивчайте матеріал за картами. Чимало запитань у тесті пов’язані з ілюстраціями. Це дозволить Вам краще зрозуміти особливості історичного розвитку регіонів і хід бойових дій.

Вдалої підготовки і гарного результату!