Березень 2, 2015 admin

Біологія

Підготовка до ЗНО з біології

Абітурієнти, які планують самостійно готуватись до тесту ЗНО з біології повинні бути свідомі, що цей предмет включає велику кількість інформації, незнайомих слів. Не потрібно читати все підряд, потрібно скласти план підготовки і готуватись поетапно. Зверніть увагу, що у біологічному ЗНО велика увага приділяється зображенням, особливо у розділі «біологія людини», тому потрібно знати не тільки теоретично, а й наочно. Багато уваги приділяється біологічним завданням. Самостійно розібратися у цьому масиві інформації досить складно, але можливо. Підготовчі курси зможуть полегшити Вам процес підготовки. Методика викладання на підготовчих курсах забезпечує повторення великого масиву інформації та практичне розв’язання біологічних завдань. Навчання відбувається впродовж 7 місяців (один раз на тиждень).
Особливості тесту з біології 2013 року

Загальна кількість завдань тесту з біології — 60.
Час, відведений для написання тесту — 120 хвилин.
Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник ЗНО з біології, правильно виконавши всі завдання тесту — 84.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології у 2013 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань на встановлення правильної послідовності, а також завдань з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді — до кожного завдання буде подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання буде вважатися виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
До тесту з біології включено 50 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від №1 до №50), виконання яких оцінюється в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал — якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) — до кожного завдання буде подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 4 завдання на встановлення відповідності (від №51 до №54), що оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення правильної послідовності — до кожного завдання подано перелік подій (етапів), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя — цифрі 3, четверта — цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
До тесту з біології включено 2 завдання цієї форми (№№55-56), виконання яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 3 бали – якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей — до кожного завдання пропонується три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати тільки одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і послідовно записав три цифри у бланку відповідей А.
Тест містить 4 завдання цієї форми (№№57-60), виконання яких буде оцінюватися в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) з певної групи варіантів відповідей; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології (детальна інформація у форматі PDF).

Алгоритм самопідготовки до ЗНО з біології:

Ознайомтеся з програмою ЗНО з біології.
Виділіть для підготовки чітко визначений день та час (1-2 рази на тиждень) за умови, що рік часу попереду.
Складіть план підготовки (пропорційно розбийте програму підготовки).
Придбайте необхідну літературу для підготовки до ЗНО з біології.
Перегляньте тести минулих років та оцініть свої знання.
Пройдіть on line тестування на сайті http://www.lvtest.org.ua/

Запорукою відмінного результату є Ваша кропітка праця.
Вдалої підготовки і гарного результату!